FangenRedd for seg sjølv og sitt panser av stål
løynd mellom fjorlauv og stråa
Kjapt so tilbake til svartaste hòl
ryggen mot veggen i kråa

Brått kallar hausten og timane tèl
 anger for livet som fange
Tida renn ut og la andre ta dèl
dagar og minner so vrange

Eg søkjer lyset og smilande kinn
gjerda og grindane låge
Roser i håret og kjærleik i sinn
himmelske dråpar i bòge

Tekst og foto G.Skaar

Ingen kommentarer: