Eros farvel
Solfall og kvinne fell ofte i minne
Havbåra susar min låt
Tankar i sinnet dei lyser so linne
Attrå til ho i min båt

 Kveldar som denne treng levast i lyste
Kveldssola strålar av glør
Kjæraste kvinne dt bankar i bryste`
Soldagar ender og flør 

Skyer skal fødast på himmelkvelv sveve 
Sandkorn i fjæra ligg att
Sirleg i steinar står namnet mitt skrive
Lyser kvar evige natt

Livet Du gav meg var heilage gralar
Einsam eg stille gjekk vekk
Gledene levde i nygrøne dalar
Nake ligg skalet eg fekk

Tekst og foto
G.Skaar


Ingen kommentarer: