Sjefen min


Sjefen min

Sjefen min var ein god sjef
Ho styrte skuta i ukjende farvatn
Når eg segla feil viste ho meg leia
Frå opprørt hav til stilla
Frå blankstilla i Værlandet til Køben

Sjefen min var her. Kvar stille morgonstund. Oss to i lag. Nær. Kjær.
Når eg såg ho i auga såg eg meg sjølv.

No reiser sjefen sin veg. Snart eg òg. Til ein ny vår. Nye vårar.
Det kjem alltid ein ny vår. Og verda er rund.
Sjefen min var ein god sjef.
Som alle reiser er ein omveg heim.

Ingen kommentarer: