Ei gamal hand


Du kjære gamle skrukne hand
som varmar meg i vinterland
Seint kom våren hit i år
 no skin sola i mitt hår

Du vaktar kjærleg tru mi krå
når vårsol blenkjer mine små
Blomar tandre andar ut
du står att med sorg og sut

Di kraft vil alltid følgje meg
ei farmor viser livets veg
Stolt eg ser ditt andlet vis
rynker skin i kjærleiks pris

Tekst og foto 
G.Skaar

Ingen kommentarer: