Arven av vår


Eg kjenner det hamrar i hjarta dei slag
frå minner om landet som lysnar av dag
Ja livet det glødar av kjærleiken stor
til vener og kjære på land og ved fjord

Eg ventar deg borte ved grinda åt far
På leiting i landskap med blømande svar
Dit minnene speglar si stendige makt
hjå vaktar av kjelde til visdom og prakt

Dei livgivne draumar er fødde i deg
er fostra i kjærleik på grøderik veg
Dei vårlege fargar skal varma ditt sinn
og kjærlege vindar skal stryka ditt kinn

Min lengt går til dagar av brusande vår
eg aldri skal tenkja på gamale sår
Hei sola - der kjem du - i morgonen blid
no haustar vi draumar til æveleg tid

Tekst og foto 
G.Skaar 

Ingen kommentarer: