Til tapre småI mørket er sanning at alle er grå
Ja ingen ser skilnad på mennesker då
Til grava og molda har alle billett
so kalla di glede om livet er slett

Det lyser i heimar av glede og sorg
Ei kvinne held huset som fengsel og borg
Men dagar vil skine som djupaste takk
til den som kan flykte frå grava sin makk

Ja kjærleiken sviv som ein stor karusell
I tårer og sorger når andre har hell
Men reisa til lyset kan finne seg to
som alle treng mørket og kvila i ro

Du elskar av lyset og natta so god
som strålar av glede og brusar av blod
Send tankar til alle som kjempar i kveld
mot kulden og hatet og brennande eld

Tekst og foto
G.Skaar


Ingen kommentarer: