Siste tur


Som dråpar i hav
er du og eg
Åleine att 
på siste veg
Det brenn eit lys 
for kvar ei sjel
Søk di lei
når dagar tèl

Tekst og foto 
G.Skaar

Ingen kommentarer: