Andestunda


Vinterkvelden renn i hav
Lukketimen falmar
Andedraga veks or grav
Påskelyse salmar

Åreringar kròknar tyst
Kuldegufset biar
Andestunda veks i bryst
Barneglade stiar

Tekst og foto
G. Skaar
Ingen kommentarer: