Tårer av tid


Der ligg ei øy
 ei aude ei
Ho kviler einsam i det blå
 som tankar i stilla
 Taus
Ho andar stormar og flatt hav
Gret tårer av tid
Sett dauden i auga
Gamal og grå er ho ved god helse

Tekst og foto
G.Skaar


Ingen kommentarer: