Mot kveldar


Lyset skymest no min venn
kjær er varmen då
Minna djupt i hugen brenn
nye mål å trå

Dunkle kveldar susar stilt
røyst i mørke fjell
Livleg hamrar hjarta vilt
tankar til min fell

Kvite vidder kjensler vàr
sola kveikjer tru
Nye tider glade svar
 kjære hjå mi fru

Svarte tjønnar andar grått
kviler i mitt sinn
Takkar dagar eg har fått 
til dei tagnar inn

Tekst og foto 
G.Skaar

Ingen kommentarer: