Haust


Folket rømer mosegardar
Dauden vaknar kald og grå
Dulde minner engleskarar
Morknar blaute i ei krå

Regnvèrskåte vilskne hundar
Ormande med òpe gap
Seinhaustkvelden aldri blundar
Sikleråket munnar drap

Sopelimar nakne leikar
Himmelsyne tevar vått
Skoddekallar hyttar peikar
Fossegrimen skrålar lått

Slåttetonar fela lokkar
Avgrunnsanden kallar bot
Djevlemyra dissar rokkar
Gråsteinshamrar spøkjer mot

Genesis frå  kvite salar
Helvetsakta snøen får
Vintersøvn i stille dalar
Silkedyner varmt til vår

Tekst og foto
G.Skaar

Ingen kommentarer: