Steinrus


Livet er fullt av kontrastar
tankar så dystre
til glede og latter
Rusen kan kjennast i stein
viljen min frigjort og rein

Tekst og foto 
G.Skaar


Ingen kommentarer: