Gutar er gutar


Eg kjenner at verda er makelaus mi
av fridom og dagar av lukke
Eg leikar og skrønar i fri fantasi
so latteren hikstande klukke
Slik gutar er gutar til æveleg tid
kan motet i brystet ei slukke
No hugsar den mogne sin sollyse sti
han brennande minner kan plukke..

Tekst og foto
G.SkaarIngen kommentarer: