Gleda i livet


Eg kosar meg alltid å koma her til
av synet min tanke meg tenner
Då skjønar eg stendig at dagen er snill
og livet det strålar av venner

For æva eg skodar so tindrande flott
og fjellbrisar linne meg kitlar
Mot havet ligg draumar som skinande slott
og vårbekkar klukkar og sitlar

Sjå solbrune systrer av Helios stil
eksotisk på havyta dansar
Og songar av kjærleik frå tusande mil
eg visseleg høyrer og sansar

Dei mjukaste linjer renn tanken min fri
vi smeltar i eitt her i lia
Og livet står stille av rein fantasi
eg ottast ei dagar og tia

Ja hit vil eg koma når livsdagen brenn
når jordiske sansar tek ende
Sjå himmelske salar eg kjenner igjen
i takksemd til åra han sende

Tekst og foto
G.Skaar

Ingen kommentarer: