Blå


Verda er blå
klokka seks
Tankar er få
klokka seks

Tekst og foto 
G.Skaar


Ingen kommentarer: