Fryd


Bade i eleksir
som Potter
Trolldom kroppen gir
du hot er

Tekst og foto
G.Skaar

Ingen kommentarer: