Besta mi


Besta ho lærde oss dansen på roser
livet var solstrålar dagane lang
Bodskapen fekk vi i daglege doser
glade vi barndomen bøane sprang

Snillare dame enn besta på Tunet
aldri eg møtte i livsdagen varm
Øyrer på stilkar og salmane lune
venskapen batt oss i kjærleg ein barm

Vørdnad for livet ho gav til oss grøne
ròtskapen aldri såg levande kår
Develen fekk oss nok aldri til søne`
bibelen spegla i augene klår

Tapet av besta gav skjelvande leppe`
hausten kom tidleg då klokkene slo
Minnene strålar når dagane gleppe`
levande bilder av salig ei ro

Tekst og foto G.Skaar
Ingen kommentarer: