Spor


Eg undrast i spørsmål om englar og snø
Frå spora til kroppen i notid til død
 Isande vindar frå kulde i barmen
Eldane lyser i tankar på varmen

Som kulden frå Hades brenn skriket i natt
Du varme frå Eros min glødande skatt
Hatande angest i uro meg møte  
Lystene djupe i dagane søte

Det strålar eit spor i frå vogge til grav
Frå tindar og strender til flammar og hav
Auger av lyset ser spora i dag
Tause ligg minnene utan bedrag
-Tekst og foto G.Skaar

Ingen kommentarer: