Laust og fast


Eg treng ikkje rope frå skyhøge toppar
Eg treng ikkje seie som andre har sagt
Fri som ein hare eg veit kvar eg hoppar
Fri er min tanke mitt spor har eg lagt

Eg treng ikkje leva på storstilte plassar
Eg treng ikkje tala i rappmunnen din
Fri er min skjebne eg treng ingen klassar
Fri har du laga mi tid til min vin

Tekst og foto G.Skaar

Ingen kommentarer: