Du nye dag


Du nye dag ligg klar for meg
Eg vaknar frå min svevn til deg
Eit under skjer i tanken min
å leve slik i fred med din

Du nye dag som lyser sti
Eg finna vil min veg so fri
Vi vandrar stilt i evig tru
i saman til den siste bru

Eg takka vil mitt lys i dag
I stjerner ser eg velbehag
For natta er min ekte venn
eg kvile vil med deg igjen

Tekst og foto G.Skaar

Ingen kommentarer: