Apostelen


Den dag var Mikael messe
Eg sat der på mi sesse
Og skoda over landet
Profeten tykte ande

Forgapt eg vart av synet
som slått til jord av lynet
Ein einsleg vill soldat
fekk stunda på eit fat

Såg gud av dommedagen
 Jorda styrt av dragen
Mammon styrte nesa
Gull i bleike fjesa

Eg til deg Mikael rope
Slepp mannen fri frå dopet
Så ei dei kysten ranar
med sine grimme planar

Tekst og foto G.Skaar

Ingen kommentarer: