Kjærleiksstunda


Vaknande drifter av lyster og glød
håpet og gleda eg kjenner
Varlege rørsler i morgonen rød
kjærleiken stille du tenner

Søvnige auge frå måneskinnsnatt
takksame våte dei blunkar
Gavmild eg takkar min eldrike skatt
kviskrande andedrag klunkar

Tekst og foto
 G.Skaar

Ein kròken rygg


Her vandra ei kone på syntynne bein
og livet står skrive i veggen
Ho lite nok tenkte på framtidas mein
at stølsvollen fin vart til kleggen

I nøysemd ho takka for grødene skral
av dagar med slit kringom nòva
Og maten og vasken var evig eit bal
ho ullplagga stelte og tòva

Men ungar og husbond dei knappaste såg
kor kjerringa streva om dagen
Ho søvnlaus om natta i storsenga låg
med bibelen trufast på magen

Dei evige dalar dei tek til si hand
ei dronning som sleit seg so mager
For dagane kvervar for alle til sand
mot haustdagar livsstraumen fager

Ja, tider skal kome og tider skal gå
til slutt ligg vi jamsi`s og like
Men ingen veit dagen vi reiser her frå
på turen til himmelens rike

Tekst og foto
 G.Skaar
Kandis frå Gud


I Dalstunet vaks kandisen på tre
Ømme hender var sende av Gud
Det var då vi sat på trapp og prata
Som dei gjer i Syria
No kjem dei til oss
Men vi har gløymt å prate

Tekst og foto
G.Skaar


Sommarnatt


Morgonbrisen mot meg strøymer
Gledestårer varm og ny
Elskhugsdraumar hjarta fløymer
Himmelelden raud i sky

  Spissrotgangar har eg vandra
Dommedagar kaldt i regn
Elskhugsvarmt i hand med Sandra
Stjerneklårt i tyrens tegn

Morgondogg på nakne føter
Bjørkelia angar søtt
Spegelfriske grøne møter
Armodskvalar stilnar dødt

Sommarnatta er mi gåve
Blomevenen gleda når
Hjartetårar atter sove
Andeleg i himlen klår

Tekst og foto 
G.Skaar

Sanke regnbogar


I tanken min glødar det gullgylte hår 
som brennande logen 
Og tagale jenter dei drøymande står 
og skòdar på bogen 

 Ja bogen han glimer av fargane kjær 
den viser dei leia
Mot rikdom i livet uendeleg nær
frå fjorden til heia

Ein gulltråd renn fargar av blømande siv 
som tanken din hyller 
I barnesinn kjære ligg draumar av liv 
i leiken dei tryller 

Av doggfriske kjakar veks spirande blom 
i livet dei dansar 
Bak fjella dei blåe ligg endeleg dom 
som anden din sansar 

 Dit reiser dei alle vi elska so stilt 
i minner og tankar
Av jentene vàre skin regnbogar gildt
i hjarta eg sankar 

 Tekst og foto 
G.Skaar


Djevelens utsende


Det beit meg ei fluge på nasa mi raud
ho svei som av hinmannens rike
Eg slo etter beistet og ropte mi naud
men fram dukka hundrevis like

Eg fekta og banna og hitna i sinn
so fekk eg ei fluge i gapet
Ho kravla og spann kring om drøvelen min
so vitet eg trudde sku` tape

Men brått vart det alvor då insektet hogg
der nede i brokja og styret
Det kjendest som vesenet spytta og togg
og kveldsmaten sikra det dyret

Eg sprong som ein tykje til vatn eg fann
og hoppa i tjønna den myrke
Eg plaska og gaula det beste eg vann
og trygla om himmelens styrke

Nei svarten eg seier at fluger er beist
i helvetes eldar må brenne
Eg drøymer at fluger åt fanden har reist
so stilla eg atter kan kjenne

Tekst og foto 
G.Skaar

Eros farvel
Solfall og kvinne fell ofte i minne
Havbåra susar min låt
Tankar i sinnet dei lyser so linne
Attrå til ho i min båt

 Kveldar som denne treng levast i lyste
Kveldssola strålar av glør
Kjæraste kvinne dt bankar i bryste`
Soldagar ender og flør 

Skyer skal fødast på himmelkvelv sveve 
Sandkorn i fjæra ligg att
Sirleg i steinar står namnet mitt skrive
Lyser kvar evige natt

Livet Du gav meg var heilage gralar
Einsam eg stille gjekk vekk
Gledene levde i nygrøne dalar
Nake ligg skalet eg fekk

Tekst og foto
G.Skaar


Evige dalar


Når natt går mot dag kan eg anda som best
ei sorger det finst i min tanke
Då rir eg til himmels på raskaste hest
so blodet i taumane banke

Ved bordet åt herren den heilage krist
eg skodar hans gullfarga salar
Då veit eg at dagen han skjenkjer til sist
den lyser i evige dalar

Tekst og foto
G.Skaar

Grøde


Frå gråbleike skodda tek natta farvel
Famntaket losnar i brisen
I dansen med lyset tek dagen meg del
Frisk kjennest lufta av disen

Den kaldfriske timen er metta med liv
I stilla ligg gleda av føde 
Frå hestar på marka til doggfriske siv
I saman med deg har vi grøde

Tekst og foto 
G.Skaar


I all æve


No skodar eg syner so tindrande flott
som kveldsola stille meg sender
I havet ligg draumar av evige slott
dei glødar til heimlege strender

Eg kjenner på lukka i himmel og nut 
dei lyset og varmen meg tenner
No hugsar eg gleda eg hadde som gut
då livet mitt stråla av venner

Sjå solbrune jenter med eggande smil
i elding på havyta dansar
Til songar av kjærleik frå tusande mil
eg visseleg høyrer og sansar

Dei mjukaste former renn tankane fri
vi smeltar til eitt her i kvelden
Og timar står stille i rein fantasi
eg ottast ei pinsler og elden

Ja hit vil eg koma når livsdagen renn
når jordiske sansar tek ende
Sjå himmelske salar som lyser og brenn
i takksemd til åra han sende

Tekst og foto
G.Skaar


Søt som vin


Stille varleg vaknar dagen
Roser raude på mitt kinn
Stjerner blunkar lyse netter
Himmellògen tonar inn

Gryet skjenkjer nye vengjer
Livet glødar solblått smil
Sola eldar endeløyse
Tankehavet sluker tvil

Vassblank pirrar nattedoggen
Lufta angar søt som vin
 Fjella tenner danselyster
Stjerneheimen atter min

Tekst og foto 

G.Skaar

Lengt


Eg lengtar til ein vakker ven
om livet skin av glede
For tanken gjer ho alltid pen
frå landet mitt her nede

Ho skin som smilet på min munn
av hjartevarmen ærleg
Ei morgonstund eg fann eit funn
eg elskar sårt og kjærleg

Ho skrinn og tynn og einsam er
av svik ho aldri visste
Men augo brenn av lyset kjær
som gull på havsens kiste

Når hausten malar hennar lei
eg flagget mitt kan heise
Ja elskar du så finn du vei
 til lukke på di reise

Tekst og foto
G.Skaar


Kjærleik


No helsar vi Dalsfjorden levande glad
han vinkar i morgonen fager
Og bygdene jublar av nysprotne blad
i fridom frå vinterens plager

Kjenn angen frå fjæra av solvarma tang
og bøane smiler til møte
Og tjelden han knepper sin gladaste sang
no yrer det liv ut av røte

Eg skodar ei jente frå fjelltoppen min
ei blendande godlynte frille
Ho svever av lyster i vårbrisen linn
frå fjella til fjorden den stille

Det blussar i minnet ein lystige trall
av rytmer frå ungdomens sødme
Og latteren trillar i himmelens hall
til morgonens eldande rødme

Eg vandrar det grøne og doggfriske gras
som pirrar dei barføtte føter
Eg seglar på fjorden til Palma la Paz
til Flekke og søtlege møter

Eg kysser i varsemd eit solstrålekinn
ja stjerner eg vitterleg sansar
I hugnad for fjorden eg draumane finn 
som lamma eg hoppar og dansar

Mi lukke er våren eg kjenner av lyst
i takksemd til landet av velde
Når songfuglar kvitrar i morgonen tyst
eg livskrefter finn i mi kjelde

Tekst og foto
G.Skaar


Solblomen


No tindrar bekkeblomar tyst i flora
framom tærne eg står
Eg legg nasen min so vàrt mot jorda
angar gledene av vår

Dei skin av vènleik stilt på ferda
fargar dagen på mitt kinn
Dei rekker hendene til verda
 stunder vene i mitt sinn

Tekst og foto 
G.Skaar


Leve våren


Eg løfter mitt blikk mot den strålande dagen
den brenn som eit under for alle
Eg ligg her i graset med hender på magen
og sola ho steikjer min skalle

Eg ser ut i draumar av spirande flora
som vinkar i vårbrisar varme
I bjørka på tunet so skvaldrar den skjora
og tergar på kattane harme

Det beinflyg ei fluge med kvinande låtar
som bulder i vårvàre øyre
På fjorden det dunkar av nylakka båtar
den vakraste vårlyd eg høyre

Frå fjella eg lyer ei klukkande læte
av bekkar som lysteleg fløymer
Og gylla den luktar og bøane væte
so grasstråa grøderikt strøymer

Det brækar av sauer med sprengfylde spener
so lamma med halane tirrar
Og sonen i huset med nyfrelste gener
han lettkledde jentene pirrar

Trompeten til frua eg brått lyer sanse
eit vitne om godhuga hjarte 
Det iler i tanken ei bankande transe
av vårdagar rike og bjarte

No yrar det glede av livslyse stunder
so vårgraset kitlar min tanke
For solkjære fuglar eit lukkeleg under
som vårdagar sorgfrie sanke

Tekst og foto 
G.Skaar